Pradžia Apie Fondas Parama Bibliografija Dėkojame Tėviškė Kontaktai
PARAMA

Paremkite Balio Sruogos memorialinį muziejų

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos numato nuolatiniam Lietuvos gyventojui teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Gyventojas, nusprendęs skirti ne didesnę kaip 2 procentų pajamų mokesčio dalį tam tikram subjektui, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, FR0512 formos prašymą. Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pateikti gyvenamosios vietos AVMI ar atsiųsti paštu. Prašymą gali pateikti įstatymų nustatyta tvarka gyventojo įgaliotas asmuo.
Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą ir tokius duomenis; apie paramos gavėją:


Valstybinės Mokesčių Inspekcija

Prisidėkite prie Balio Sruogos memorialinio muziejaus išsaugojimo pervesdami 2%.